Ogłoszenia parafialne 26.03.2023

5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

 1. Chrystus wskrzeszając Łazarza ukazuje się jako Pan życia i śmierci. On przyszedł, by ludziom dać nadzieję życia wiecznego. Spełnia się zapowiedź proroka Ezechiela, że Bóg otworzy groby i obdarzy swym duchem nasze śmiertelne ciała. Przez chrzest święty otrzymaliśmy Ducha Świętego i chociaż umieramy, jest w nas pierwiastek życia wiecznego – poucza św. Paweł. Przez pokutę zyskujemy na nowo nadzieję życia wiecznego.
 2. W piątą niedzielę Wielkiego Postu zmienia się charakter tego okresu z pokutnego na bardziej pasyjny. Od jutra podczas liturgii Mszy Świętej będziemy modlić się prefacją o Męce Pańskiej. Zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w Jego cierpieniu i męce.
 3. Dziękuję serdecznie ks. Robertowi Bączkowi, Rektorowi Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, za poprowadzenie tegorocznych rekolekcji wielkopostnych. Dziękuję za wygłoszone Słowo Boże. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział rekolekcjach wielkopostnych. Niech przyjęte Słowo Boże i Boże przebaczenie w Sakramencie Pokuty przyniosą błogosławione owoce w codziennym życiu.
 4. W tym tygodniu codzienne Msze Św. w naszym kościele – oprócz piątku i soboty – będą sprawowane o godz. 7.00.
 5. W środę Msza Św. z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 7.00.
 6. W piątek Droga Krzyżowa i Msza Św. o godz. 17.00.
 7. W piątek, 31 marca, nasza parafialna Ekstremalna Droga Krzyżowa. Do przejścia jest około 20 km. Rozpoczniemy ją o godz. 18.30 przy krzyżu misyjnym.
 8. 1 kwietnia przypada I sobota miesiąca. Msza Św. o godz. 17.00 a po Mszy Św. Różaniec Rodziców za Dzieci.
 9. Za tydzień Niedziela Palmowa, która jest pamiątką uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy przed Jego Męką i śmiercią. Na każdej Mszy Św. obrzęd błogosławienia palm i odczytanie Ewangelii o Męce Pańskiej.
 10. Niedziela Palmowa to I niedziela miesiąca. Koła Różańcowe z naszej parafii zapraszają na wspólny różaniec w duchowej łączności z Jasnogórską Rodziną Różańcową po Mszy Św. z godz. 9.00. Gorzkie Żale przed Mszą Św. o godz. 9.00.
 11. Ofiary złożone na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczone za kwiaty do Grobu Pańskiego.
 12. Zbliża się zakończenie Wielkiego Postu. Czy mamy w sobie życie Boże? Czy może panuje w nas jeszcze śmierć spowodowana przez grzech? Czyńmy pokutę! Powstańmy z martwych! Błogosławi nas Bóg, który jest życiem i chce byśmy mieli życie. Nie odwracajmy się od życia, jakie daje nam wielkopostna pokuta +