Ogłoszenia parafialne 31.05.2020

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

 1. Uroczystość Sakramentu Bierzmowania odbędzie się w Boże Ciało, 11 czerwca o godz. 15.00. W związku z tym zapraszam młodzież i rodziców na spotkanie do kościoła w środę, 3 czerwca na godz.17.00.
 2. W dzisiejszą uroczystość Zesłania Ducha Świętego, nazywaną w Polsce Zielonymi Świątkami, kończy się okres Wielkanocy. Kościół modli się: „Panie, nasz Boże, spraw, aby zgodnie z obietnicą Twojego Syna Duch Święty dał nam głębiej zrozumieć tajemnicę Eucharystii i doprowadził nas do całej prawdy”. On umacnia to, co słabe, prostuje to, co błędne, rozgrzewa oziębłe i przynosi błogosławieństwo pokoju. A my, poddając się Jego światłu i Jego ciepłu, jak uczniowie zgromadzeni wokół Maryi w Wieczerniku, możemy o tym zaświadczyć w codziennym życiu. Nie lękajmy się, On wszystkiego nas nauczy. Otwórzmy się tylko na Jego światło i pamiętajmy, że każda Eucharystia jest wciąż dokonującą się Pięćdziesiątnicą.
 3. Od 30 maja zniesiono ograniczenia ilości wiernych w naszych świątyniach. Od przyszłej niedzieli zostaje też zniesiona dyspensa od udziału w niedzielnej Mszy św.  Zapraszam wszystkich: dorosłych, dzieci i młodzież do powrotu do udziału we Mszach świętych w kościele z zachowaniem przepisów sanitarnych.
 4. Od jutra rozpoczyna się miesiąc czerwiec, w tradycji religijnej poświęcony Sercu Pana Jezusa. Nabożeństwo czerwcowe w dni powszednie po Mszy Św. z godz. 17.00. W czerwcu zasadniczo nie ma Mszy Św. o godz. 7.00. W tym tygodniu dodatkowe Msze Św. o godz. 7.00 będą sprawowane we wtorek i środę.
 5. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt i Święto NMP Matki Kościoła. Msza Św. o godz. 17.00 wraz z nabożeństwem czerwcowym.
 6. I Komunia Św. odbędzie się 7 i 14 czerwca na Mszy Św. o godz. 12.00. W najbliższy wtorek, 2 czerwca spotkanie I grupy o godz. 18.00. Spotkanie dla II grupy w czwartek, 4 czerwca o godz. 18.00.
 7. Dobiega końca czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Możliwość skorzystania ze spowiedzi każdego dnia od godz.16.30.
 8. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. Msza o godz.17.00. Spowiedź od godz. 16.30.  W I sobotę Różaniec rodziców za dzieci po Mszy wieczornej.
 9. Przyszła niedziela to pierwsza niedziela miesiąca. Koła Różańcowe naszej parafii zapraszają na wspólną modlitwę różańcową po Mszy Św. z godz. 9.00.
 10. Zachęcam do wspólnej modlitwy różańcowej w rodzinach o godz. 20.30, w intencji osób chorych oraz tych, którzy się nimi opiekują, jak również służb medycznych i sanitarnych, a także o pokój serc oraz wygaśnięcie epidemii.
 11. Bóg potrzebuje człowieka, aby dokonać przemiany świata i ludzi w dzieło miłości. Potrzebuje każdego człowieka. Ciebie i mnie! Kto raz doznał w sobie uczucia prawdziwej miłości, ten łatwo zrozumie, do czego miłość jest zdolna. Niech błogosławieństwo Ojca, Syna i Ducha Świętego będzie dla nas pomocą w niesieniu i okazywaniu miłości bliźnim. 
 12. Dekrety Ks. Biskupa:
 1. Mając na względzie „Komunikat przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski w sprawie dyspens od udziału w niedzielnych Mszach Świętych” z 27 maja 2020 r. (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanoniczego), biorąc po uwagę aktualne zarządzenia państwowe, niniejszym od niedzieli 7 czerwca 2020 r. odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. w niedzielę i święta nakazane. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu, np. choroba (por. Katechizm Kościoła Katolickiego  2180, 2181, 2182). W obecnej sytuacji utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, osób z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęcam do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła, korzystania z transmisji telewizyjnych i radiowych.
 2. Mając na uwadze trwający w Polsce stan epidemii a także nowe decyzje władz państwowych, zezwalające aby w zgromadzeniach poza budynkami mogło uczestniczyć maksymalnie do 150 osób, zmuszeni jesteśmy zrezygnować w tym roku z tradycyjnej procesji Bożego Ciała ulicami parafii. W związku z tym zarządzam aby procesje Bożego Ciała na terenie Diecezji Łomżyńskiej zorganizować tylko na terenie przykościelnym. Tradycyjną procesję ulicami parafii należy zastąpić procesją wokół kościoła parafialnego. Mając na względzie zalecenia sanitarne władz państwowych (szczególnie zachowanie dystansu społecznego i obowiązku zakrywania ust i nosa), proszę zachęcić parafian do uczestnictwa w tej formie Bożego Ciała poprzez modlitwę w świątyni, ale również obecność na terenie przykościelnym.